KANEn selvitys: Kansalaisjärjestöillä hyvät osallistumismahdollisuudet, mutta rahoituskäytännöt tiukentuneet

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE on julkaissut selvityksen, jossa järjestötoimijoilta kysyttiin heidän roolistaan ja osallisuudestaan julkisen hallinnon valmistelu- ja päätöksentekoprosesseissa. Kyselyssä selvitettiin myös, millaisia muutoksia järjestöjen kuulemisessa, julkisen hallinnon valmisteluprosesseihin osallistumisessa tai rahoitukseen liittyvissä julkisen vallan linjauksissa ja käytännöissä on viimeisten vuosien aikana havaittu. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan vapaaehtoistoimintaa koskevia asennemuutoksia.

Kyselyn perusteella suomalaiset järjestötoimijat kokevat mahdollisuutensa osallistua ja vaikuttaa julkisen hallinnon valmistelu- ja päätöksentekoprosesseihin vähintään melko hyviksi. Yleiset asenteet kansalaisjärjestöjä kohtaan ovat järjestötoimijoiden mukaan parantuneet viime vuosina, mutta tästä huolimatta julkisten avustus- ja rahoituskäytäntöjen koetaan tiukentuneen.

Lue lisää selvityksen tuloksista Kanen verkkosivuilta