Sosiaali- ja terveysjärjestöt uudistajina? Tuore selvitys STEA-avusteisesta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta

Tuoreen selvityksen tavoitteena on parantaa ymmärrystä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (TKI-toiminta) sekä kuvata järjestöjen ja STEA-rahoituksen roolia TKI-toiminnassa.

Selvitys osoittaa, kuinka sitoutuneita sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat palveluiden, prosessien, toimintamallien, työmenetelmien ja järjestelmien kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tuo esille myös järjestöjen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan monipuolisuuden. Selvitys osoittaa myös kääntöpuolen. Järjestöjen TKI-toiminta on kokonaisuutena jäsentymätöntä. Se on monilta osin huonosti verkottunut suomalaiseen innovaatiojärjestelmään. Järjestöt tekevät paljon keskinäistä yhteistyöstä, mutta TKI-toiminta ei ole saanut valtakunnallista hahmoa.

Tutustu selvitykseen Valtioneuvoston julkaisuarkistossa

Selvityksen tuloksia avattu myös Jorma Niemelän Doktriini.fi-sivuilta