Pelastakaa Lapset ry:n maksuton Digisosiaalityön verkkokurssi avoinna vuoden loppuun asti

Digisosiaalityön verkkokurssin käytyäsi hahmotat, millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio antaa sosiaalityölle. Kurssilla käsitellään digitalisaation mahdollisuuksia erityisesti sosiaalityön asiakkaiden näkökulmasta.

Kurssin sisältö:

  1. Palvelupolku tuo asiakaskokemuksen näkyväksi
  2. Mitä hyötyä somesta ja viestinnästä on sosiaalipalveluille?
  3. Kuinka digi helpottaa avun pyytämistä?
  4. Voiko asiakastieto olla asiakkaan kirjoittamaa?
  5. Voiko sosiaalipalvelu olla virtuaalista?
  6. Mitä uutta digitalisaatio tuo rakenteelliselle sosiaalityölle?

Kenelle?

Kurssi sisältää runsaasti esimerkkejä ja ne ovat pääasiassa lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Kurssi soveltuu kuitenkin hyvin kaikille sosiaalityön sektoreille ja virittää pohtimaan palveluja uudesta näkökulmasta

Kurssi on avoinna ainakin vuoden 2020 loppuun asti, joten siihen asti on hyvin aikaa suorittaa kurssia.

Lisätietoa Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilla