Nuorisobarometri 2019 selvittää nuorten kuvaa työstä ja yrittäjyydestä

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita.

Hyvää työtä! –Nuorisobarometri 2019 selvittää nuorten kuvaa työstä ja yrittäjyydestä. Barometrissa tarkastellaan työn luonteen ja työn teettämisen tapojen mutosta, mutta pääpaino on erityisesti nuorten omissa kokemuksissa ja näkemyksissä työelämästä ja sen tulevaisuudesta. Nuorisobarometri 2019 tarjoaa paitsi kattavan yleiskuvan nuorten työhön ja yrittäjyyteen kohdistuvista arvoista ja asenteista, myös arvokasta tietoa työmarkkinoille.

Nuorisobarometri 2019 perustuu 1907 nuoren puhelinhaastatteluun.

Tutustu julkaisuun tietonuorista.fi-sivustolla