Näre ry hakee hanketyöntekijää

Näre ry hakee hanketyöntekijää Työkykyä tulevaan ESR-hankkeeseen, jonka toteutusaika on 1.5.-31.12.2020. Hankkeen tavoitteena on työttömien jaksamisen tukeminen sekä työkyvyn ylläpito ja parantaminen asiantuntijaluentojen, valmennusten ja vertaisryhmien avulla. Lisäksi hanke tarjoaa opastusta etätyömenetelmistä talousneuvontaan.

Hanketyöntekijän tehtäviin kuuluu hankkeen asiakastyö ja asiakkaiden palvelutarpeen kartoitus, työparina toimii hankevastaava.

Paikka täytetään välittömästi sopivan henkilön löydyttyä.

Lue lisää