Lasten osallistumisoikeudet Suomessa -arviointiraportti julkaistu

Oikeusministeriö pilotoi vuonna 2019 arviointityökalua, jonka Euroopan neuvosto julkaisi jäsenmaiden käyttöön lasten osallistumisoikeuksien turvaamiseksi.

Työkalun kymmenen indikaattoria tarkastelevat lasten osallistumisoikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä ja strategioita, lapsen oikeuksien instituutioita, oikeudellisia ja hallinnollisia sekä valitusmenettelyjä, lasten parissa työskentelevien ammattilaisten koulutusta, lapsille suunnattua viestintää ja osallistumisen foorumeita, palautemekanismeja sekä kansainvälisten sopimusten raportointia.

Tutustu arviointiraporttiin