ESR-rahoitusta haavoittuvien ryhmien tilannetta koronakriisissä parantaville hankkeille

STM on avannut valtakunnallisen avoimen jatkuvan ESR-hankehaun toimintalinjassa 5 ”Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.” Hankehaku 22.4.2020-15.6.2020.

STM:n ESR-haussa haetaan hankkeita tai hankekokonaisuuksia (yhteishankkeet) kaikkiin toimintalinjan 5 toimenpidekokonaisuuksiin:

  • Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen,
  • Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki
  • Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Tässä haussa pyritään löytämään hankkeita, jotka voivat parantaa haavoittuvien ryhmien tilannetta COVID-19 -kriisin aikana ja sen päätyttyä. Poikkeustilanteesta johtuen ohjelman kohderyhmiä voidaan tarkastella joustavasti.

Hakemuksia toivotaan erityisesti alla lueteltuihin teemoihin:

  • osallisuutta tukevien toimintamuotojen kehittäminen poikkeusoloissa
  • mielenterveys-, päihde- ja kriisityön toteuttaminen poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen
  • asunnottomuudesta ja muusta huono-osaisuudesta kärsivien erityisryhmien tuki- ja palvelutoimenpiteiden kehittäminen poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen esim. kuntien ja järjestöjen yhteistyö
  • lastensuojelun asiakkaiden palveluiden turvaaminen ja aikuistumisen tuki poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen

Valintaprosessin nopeuttamiseksi haku on jatkuva. Päätöksiä tehdään niin kauan kuin määrärahat riittävät.

Viikolla 18 alkava ESR:n hankehaku
Toimintalinjan 3 erityistavoitteessa 7.1 haussa tullaan hakemaan hankkeita, joilla ylläpidetään ja parannetaan työelämässä olevien henkilöiden fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä covid-19-kriisin aikana ja sen jälkeen.

Lisäksi haetaan hankkeita, joilla jatkossa työpaikkojen rakenteiden joustavuus (resilienssi) poikkeustilanteissa varmistetaan riskienhallinnan keinoin.

Lue lisää STM:n verkkosivuilta