Koronavirustilanne vaikuttaa vuoden 2021 uusien STEA-avustusten hakuun

Uusia yleisavustuksia, kohdennettuja toiminta-avustuksia, investointiavustuksia tai hankeavustuksia (pois lukien Paikka auki –avustukset) ei avata haettavaksi keväällä 2020.

Syynä rajoitettuun avustushakuun on koronavirustilanteesta johtuva muutos toimintaympäristössä. Koronavirustilanteen myötä myös vuodelle 2021 myönnettävissä olevien STEA-avustusten määrää on arvioitava uudelleen. On odotettavissa, että avustuksiin käytettävissä oleva rahamäärä laskee merkittävästi.

Uusia avustuksia vuodelle 2021 voi hakea STEAn verkkoasioinnissa 27.4.–1.6.2020 välisenä aikana vain Paikka auki -avustusohjelmaan.

Lue uutinen STEAn sivuilta