Opas valmentajille ja ohjaajille erityistä tukea (autismin kirjo, ADHD, oppimisvaikeudet) tarvitsevien kohtaamiseen harrastustoiminnassa

Kuntoutussäätiön Liike jatkuu – tieto tukee -hankkeessa tarjoaa harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille tietoa sekä käytännön työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioimiseen ohjaustyössä. Nyt hankkeen opas erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamiseen on julkaistu

Oppaassa keskitytään autismin kirjon, ADHD:n tai oppimisen haasteiden kanssa tasapainoilevien lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseen. Opas on tarkoitettu työvälineeksi ja ajatusten herättäjäksi valmentajille sekä ohjaajille. Oppaaseen on koottu tietopaketti  erityistä tukea tarvitsevien lasten kohtaamiseen; miten ADHD, autismin kirjo tai oppimisvaikeudet voivat näyttäytyä harrastustoiminnassa.

Tutustu oppaaseen