Kumppanuuspöydän ehdotus järjestöjen roolista sote-palveluissa

Sote-uudistus muodostuu sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllisestä uudistamisesta että rakenteellisesta uudistuksesta. Palveluiden kehittämiseen ja rakenneuudistuksen valmisteluun alueet voivat hakea valtionavustusta.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen koordinoima Järjestö 2.0 -hankkeen kumppanuuspöytä laati 30.3.2020 ehdotuksen Siun sotelle tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan ja sote-rakenneuudistukseen. Ehdotus rakennettiin kumppanuuspöydän työskentelyn ja 10.3.2020 Joensuussa järjestetyn Järjestöt ja tulevaisuuden sote-keskus -tilaisuuden materiaalien pohjalta.

Kumppanuuspöytä ehdotti mm. seuraavia asioita:

  • Järjestöjen ja Siun soten yhteistyöhön ja kehittämiseen rakennetaan yhdessä sovitut, kirjatut rakenteet ja yhteistyöelimet/substanssityöryhmät. Työssä otetaan huomioon jo olemassa olevat toimivat järjestöjen ja Siun soten yhteistyörakenteet ja alueellisuus.
  • Järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja sen kehittämiseen varmistetaan ja perehdytetään yhteyshenkilöt kaikilta toimialoilta ja maantieteellisiltä alueilta.
  • Siun soten kanssa sovitaan mikä on järjestöjen rooli kohderyhmien osallistamisessa ja kokemustiedon keräämisessä palvelujen kehittämiseen.
  • Asiakas- ja palveluohjauksessa huomioidaan järjestöjen toiminta ja asiakkaita ohjataan järjestöjen toimintaan.
  • Laaditaan koulutussuunnitelma yhdistysten tarjoamasta toiminnasta ja tuesta Siun soten henkilöstön tarpeisiin.
  • Kehitetään järjestöjen roolia ja matalan kynnyksen toimintoja ja jalkautuvia palveluja sote-keskuksissa järjestöjen kanssa.
  • Sote-keskukset varmistavat digituen antamisen sote-keskuksissa ja tekevät digituen kehittämiseksi yhteistyötä järjestöjen kanssa. Jaetaan tietoa eri toimijoiden digipalveluista ja digituesta.
  • Kootaan ja hyödynnetään olemassa olevia järjestöjen hyviä käytäntöjä ja menetelmiä.
  • Varmistetaan, että järjestöt voivat käyttää Siun soten tiloja tarvittaessa.
  • Kehitetään Siun soten tiedostusta yhdessä järjestökentän ja järjestöjen kautta kohderyhmien kanssa ja hyödynnetään tiedotuksessa järjestötietopalvelu Jelliä.

Katso Kumppanuuspöydän ehdotus Siun sotelle sote-keskusohjelmaan ja sote-rakenneuudistukseen tästä.