Ylimääräinen ESR-haku Itä-Suomessa poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin – rahoitushaku päättyy 14.4.2020

 

Kohdennettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) haku mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen ja osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin

Haku koskee Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueita

Haun sisältö

Haku kohdennetaan korona-epidemian vaikutusten torjuntaan ja suunnataan erityisesti mikro- ja pk-yritysten toimintakyvyn turvaamiseen sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuutta tukeviin toimenpiteisiin.

Haku kohdennetaan erityisesti toimijoille, joilla on välitön yhteys kohderyhmiin ja tuki kohdennettavissa konkreettisella tavalla kohderyhmien hyödyksi.

Rahoitusta on haettavana Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ESR-hankkeille. Hakemuksia otetaan vastaan rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoille 3 ja 5 ja niiden kaikkiin erityistavoitteisiin. Toimintalinjalle 4 ei oteta vastaan hakemuksia.

Hankkeiden toteutusaika voi olla 3 – 8 kuukautta.

Hankkeen toimenpiteet voivat osittain tai kokonaan kohdistua myös vaikutuksiltaan tai kohderyhmältään laajan hankkeen valmisteluun.

Hakemuksia toivotaan erityisesti alla lueteltuihin teemoihin.

Osallisuuden, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tuki

 • Etä- ja digitaalisten menetelmien hyödyntäminen yhteisöllisyyden tukemisessa
 • Osallisuutta tukevien toimintamuotojen kehittäminen poikkeusoloissa
 • Luovien menetelmien (liikunta, kulttuuri) hyödyntäminen kohderyhmän yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa
 • Perhe- ja nuorisotyön toteuttaminen poikkeusoloissa
 • Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön toteuttaminen digitaalisuutta hyödyntäen

Mikro- ja pk-yritysten muutostilanteiden tuki liiketoiminnan jatkamiselle poikkeustilanteissa

 • Liiketoiminnan uudistaminen poikkeusoloissa
 • Vaikeuksissa olevien yritysten hyvinvointi-, toimintakyky- ja kriisineuvonta
 • Yrittäjien ohjaus- ja neuvontapalveluiden koordinaatio ja viestintä
 • Etätyö ja sen johtaminen pk-yrityksissä
 • Kausityön työvoimatarpeiden järjestäminen
 • Yrittäjyyden tuki työllisyyden turvaamiseksi
Lue lisää ja tarkemmat hakuohjeet