STEA avaa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustusten haun vuodelle 2020 – hakuaika 6.4.-22.4.

STEA avaa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustushaun 6.4.2020. Vuonna 2020 myönnettävien ylimääräisten STEA-avustusten määrä on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Avustuksia kohdennetaan kahteen uuteen hankekokonaisuuteen:

1. Psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten palveluiden laajentaminen ja volyymin kasvattaminen

Avustusta voidaan myöntää sellaisiin sovelluksiin tai palveluihin, jotka ovat otettavissa käyttöön jonkin toiminnan ohessa, tai jotain valmista sovellusta hyödyntäen. Avustus voidaan yhdistää jo olemassa oleviin neuvontapalveluihin. Tarkoituksena on tavoittaa myös sellaisia kohderyhmiä, jotka ovat aiemmin jääneet tuen ulkopuolelle.

Lisätietoja: STEA, avustusvalmistelija Kirsi Jylhä, kirsi.jylha@stm.fi
Ylimääräiseen avustushakuun liittyviin kysymyksiin vastataan hakuaikana puhelimitse arkisin klo 9-11 ja 13-15 välisenä aikana, p. 050 3105692.

2. Haastavassa elämäntilanteessa ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden ja perheiden arjen auttaminen ja psykososiaalinen tuki

Avustusta voidaan myöntää arkea tukeviin toimintoihin, joilla saavutetaan myös kohderyhmiä, jotka muutoin jäävät arjen auttamisen ja psykososiaalisen tuen ulkopuolelle, esimerkiksi aineellisen avun tarjoamisen yhteydessä tehtävään etsivään työhön ja ohjaukseen. Avustukset voivat kohdentua myös järjestöjen vapaaehtoistyön tukemiseen, kuten vapaaehtoistyön koordinointiin ja koulutukseen.

Lisätietoja: STEA, avustusvalmistelija Ari Mattila, sähköposti: ari.mattila@stm.fi
Ylimääräiseen avustushakuun liittyviin kysymyksiin vastataan hakuaikana puhelimitse arkisin klo 9-11 ja 13-15 välisenä aikana, p. 050 3105692.

Ylimääräinen STEA-avustusten haku avataan verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi) 6.4.2020. Hakuaika päättyy 22.4. klo 16.15.

STEA-avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Avustuskelpoisia ovat esimerkiksi yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevalla tulee olla näyttöä jo tehdystä toiminnasta: vuosikertomus tai toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen tilikauden toiminnasta.

STEA käsittelee hakuaikana vastaanotetut hakemukset ja tekee sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuodelle 2020 myönnettävistä ylimääräisistä avustuksista mahdollisimman pian, viimeistään kesäkuun alussa. Päätöksen edellytyksenä on, että eduskunta on hyväksynyt vuoden 2020 lisätalousarvion. Avustettava toiminta tulee käynnistää heti avustuspäätöksen jälkeen.

Lue uutinen STEAn sivuilta ja katso lisäohjeita avustuksen hakuun tästä.