Mitä yhteisöllistä toimintaa toivoisit Kontiolahdelle? -kysely

Kontiolahden Työttömät ry suunnittelee uutta 3-vuotista, STEA-rahoitteista kehittämishanketta. Tarkoituksena olisi hakea hanketta, joka pohjautuu Kontiolahdella asuvien, yhteisöllistä toimintaa kaipaavien näkemyksiin ja tarpeisiin, joita STEA:n rahoituksella voisi rahoittaa.

Hankkeen aikana kehitettäisiin ”yhteinen olohuone – toimintaa”, jossa yhdistykset voisivat toimia yhteistyössä ja järjestää toimintaa ja tapaamismahdollisuuksia niitä kaipaaville kuntalaisille. Mahdollisella rahoituksella palkattaisiin henkilö koordinoimaan toimintaa. Tällä kyselyllä kartoitetaan tarvetta kehittämishankkeen toiminnalle.

Kyselyssä on kaksi osiota; yksityishenkilöille ja yhdistystoimijoille. Kysely jakautuu sen mukaan, missä roolissa ilmoitat vastaavasi kohdassa kolme. Jos kyselystä herää kysymyksiä, voitte osoittaa ne sähköpostiin: kontiolahden.tyottomat@gmail.com.

Vastaa kyselyyn 24.4. mennessä.
linkki kyselyyn