SPR Savo-Karjalan piirin tiedote järjestöille ja yhdistyksille: SPR kokoaa tietoa järjestökentän resursseista ja auttamistoiminnasta kuntien ja viranomaisten tueksi

SPR Savo-Karjalan piirin tiedote järjestöille ja yhdistyksille: SPR kokoaa tietoa järjestökentän resursseista ja auttamistoiminnasta kuntien ja viranomaisten tueksi

 

JÄRJESTÖJEN TILANNEKUVAN KOKOAMINEN KUNTIEN JA VIRANOMAISTEN TUKEMISEKSI KORONA-TILANTEESSA (Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)

Tämänhetkisen arvion mukaan koronapandemia tulee kestämään useamman kuukauden ja varsinainen ruuhkahuippu todettujen tartuntojen ja avunpyyntöjen osalta saavutetaan vasta myöhemmin. Ennuste on, että terveydenhuollon ja kuntien voimavarat tulevat joutumaan koetukselle, kuten tapahtuu myös järjestöjen voimavarojen suhteen. Punainen Risti pyrkii alueellisia järjestöverkostoja hyödyntäen varmistamaan riittävät voimavarat kuntien ja viranomaisten tukemiseksi pitkäkestoisessa häiriötilanteessa.

Punainen Risti koordinoi järjestöjen auttamistoimintaa

Tulevina viikkoina meidän tulee tiivistää järjestöjen yhteistyötä, jonka vuoksi SPR:n Savo-Karjalan piiri koordinoi järjestöjen auttamistoimintaa. Koordinaatiovastuu perustuu vuonna 2014 Sosiaali- ja terveysministeriön ja SPR:n solmimaan sopimukseen yhteiskunnan häiriötilanteisiin liittyvästä
varautumista koskevasta yhteistyöstä. Sisäministeriö ja SPR ovat sopineet vastaavasta yhteistyöstä vuonna 2018.

Järjestöjen ja yhdistysten tilannekuvan kerääminen
Keräämme päivittyvää tilannekuvaa järjestökentän resursseista ja auttamistoiminnasta kuntien ja viranomaisten tueksi. Tietoa käytetään myös järjestöjen yhteistoiminnan suunnitteluun.


Pyydämme kaikkia Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä:

toimittamaan tietonsa torstaihin 2.4. klo 16.00 mennessä. Kyselyyn pääset vastaamaan täältä
Jakamaan tätä tiedotetta ja kyselyä maakunnassa toimiville muille yhdistyksille (1 vastaus /yhdistys)
Sopimaan paikkakuntansa järjestöjen kesken etä- tai puhelinkokouksia käytännön yhteistyön sopimiseksi.
Sopimaan yhdistyksen sisäisistä hälytysjärjestelyistä vapaaehtoisten liikkeelle saamiseksi, kun avunpyyntö tulee.
Tutustumaan SPR:n julkaisemiin päivittyviin toimintaohjeisiin järjestöjen vapaaehtoisille ja ohjeistamaan vapaaehtoisiaan suojautumaan tarpeettomilta korona-tartunnoilta.


Alkuvaiheen auttamistoiminta
Järjestöjen auttamistoimintaa on jo organisoitu alueellisesti ja paikallisesti useiden järjestöjen toimesta. Tämä toiminta jatkuu edelleen siihen saakka, kunnes toimintaa on tarvetta kohdentaa tarkemmin.

Tietoa järjestön paikallisesta ja alueellisesta auttamistoiminnasta pyydetään ilmoittamaan Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ylläpitämän Jelli-järjestötietopalvelun Korona-apu-sivustolle

Toiminnan koordinoimiseksi SPR pyytää spontaaneja vapaaehtoisia ohjattavan ilmoittautumaan sähköisesti SPR:n vapaaehtoistehtäviin tai paikallisten järjestöjen kautta niiden toimintaryhmiin.
o SPR:n vapaaehtoiseksi: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/ > luo profiili


Toiminta häiriötilanteen pitkittyessä
SPR Savo-Karjalan piiritoimisto koordinoi kunnilta ja viranomaisilta tulevia kohdennettuja akuutteja korona-auttamiseen liittyviä tukipyyntöjä, kun nykyinen auttamistoiminta ei enää riitä.

Auttamistoiminta toteutetaan pääasiassa paikallisesti järjestöjen yhteistyönä olemassa olevin voimavaroin apua pyytävän kunnan tai viranomaisen alaisuudessa. Vapaaehtoistehtävien toteutumisesta tai sisällöstä ei vielä tässä vaiheessa ole tarkkaa tietoa.

Varaudumme auttamaan viranomaisten pyynnöstä esim. tiedonkeräys- ja opastustehtävissä, avustustarvikkeiden lajittelussa ja pakkaamisessa. Osa tehtävistä voidaan mahdollisesti suorittaa etäyhteyksillä.


Lisätietoja

SPR Savo-Karjalan piiritoimisto (ma-pe 9-15), p. 0400 158 390, saka.osastontuki@redcross.fi
Vapaaehtoistoininnan kehittäjä Jenni Honkanen, p. 040 554 0587, jenni.honkanen@redcross.fi
Valmiuspäällikkö Mika Korppinen, p. 0400 648 268, mika.korppinen@redcross.fi