THL:n Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa -asiantuntijaraportti: Suomi erilaistuu nopeasti

THL:n kansallinen asiantuntija-arvio Suomen sosiaali- ja terveyspalveluista kertoo, että alueiden väliset erot sairastavuudessa ovat säilyneet selvinä, vaikka väestön terveys onkin parantunut kautta maan.

Väestön ikääntymisen huippuvuodet ovat takanapäin niillä alueilla, joiden väki vähenee. Kasvukeskuksissa ikääntymisen piikki on vielä edessä lähivuosina. Demografinen muutos yhdessä kuntien tiukan taloustilanteen kanssa pakottaa kunnat etsimään uusia ratkaisuja, joilla vastata väestön muuttuviin palvelutarpeisiin. Suomalaisista 38 prosenttia asuu alueilla, joiden väki vähenee.Haasteena on myös pirstaleinen palvelujärjestelmä, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjiä on paljon.

Tutustu raporttiin

Lue STM:n tiedote raportista