Järjestöt ja tulevaisuuden sote-keskus

Valtakunnallinen sote-uudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteiden uudistus on suuri mahdollisuus järjestöille tuoda järjestöjen osaamista, toimintaa ja palveluja osaksi uudistusta.

Järjestöt ja tulevaisuuden sote-keskus -tilaisuudessa 10.3.2020 Joensuussa kuultiin tulevaisuuden sote-keskusohjelman mukaisen hankesuunnittelun valtakunnallista ja alueellista tilannekuvaa sekä tuotiin järjestönäkökulmaa Siun soten hankkeen valmisteluvaiheeseen. Siun soten ja järjestöjen yhteisissä työpajoissa syvennyttiin kuuteen eri teemaan: lapset, nuoret ja perhekeskus, ikäihmisten palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, digitaaliset palvelut sekä järjestöyhteistyö.

Tilaisuuden materiaalit ovat luettavissa ja tilaisuudesta tehty videokooste katsottavissa 30.4.2020 asti Jelli-järjestötietopalvelussa kohdassa Siun soten järjestötapaamiset.

Pohjois-Karjalassa järjestöjen roolia sote-keskus -ohjelmassa on käsitelty tämän lisäksi muun muassa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen koordinoimassa Järjestö 2.0 -hankkeen kumppanuuspöydässä. Kumppanuuspöytä koostuu noin 15 järjestön edustajasta sekä Siun soten, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Joensuun kaupungin edustajasta.  Kumppanuuspöydän sekä 10.3.2020 tilaisuuden materiaalien pohjalta kumppanuuspöytä on laatimassa ehdotusta järjestöyhteistyön kehittämisestä Siun soten hankevalmisteluun.

Sosiaali- ja terveysministeriön 19.3.2020 tiedotteen mukaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja rakenneuudistusta tukevien valtionavustusten hakuaikaa on jatkettu kuukaudella korona-tilanteen vuoksi, joka tarkoittaa että, hankehakemukset pitää jättää uuden ohjeistuksen mukaan viimeistään 30. huhtikuuta.

 

Järjestöt ja tulevaisuuden sote-keskus -tilaisuus 10.3.2020

Dia-esitys: Tulevaisuuden sote-keskusohjelmanmukaisen hankesuunnittelun tilannekuva, Leena Suhonen, kehittämisasiaintuntija, Siun sote

Dia-esitys: Järjestöt sote-keskus -ohjelmassa, Elina Pajula, toiminnan johtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Työpajojen muistiot

Tilaisuuden videokooste  (katsottavissa 30.4.2020 asti)

Lue lisää sote-uudistuksesta: www.sote-uudistus.fi