Sininauhaliitto julkaissut oppaan päihdesensitiivistä surua kohtaavalle

Sininauhaliiton “Jaettu suru – kevyempi kantaa: opas päihdesensitiivistä surua kohtaavalle”- opas esittelee hyväksi koettuja tapoja ja käytännönläheisiä menetelmiä kohdata päihdekuoleman suru sensitiivisesti.

Opas on syntynyt tarpeesta saada käytännön apua ja menetelmiä päihdekuoleman lähipiirissään kohdanneiden tukemiseen. Opas on tarkoitettu erityisesti järjestöjen ja seurakuntien työntekijöille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.