Pohjois-Karjalan kuntien ja kaupunkien yhdistysavustuksia haettavana

Pohjois-Karjalan kuntien ja kaupunkien yhdistysavustuksia haettavana

Pohjois-Karjalan kuntien ja kaupunkien yhdistysavustuksia nyt haettavana.

Heinäveden kunnan avustukset
Liikuntatoimen, nuorisotoimen ja kulttuuritoimen myöntämät avustukset sekä kulttuuritoiminnan kumppanuustuki ovat haettavissa ti 31.3. klo 15 mennessä.

Kiteen kaupungin avustukset
Kiteen kaupungin alueella toimiville kylätoimikunnille, kylä- ja asukasyhdistyksille haettavana toiminta-, rakentamis- ja kokoontumistila-avustukset. Hakuaika 31.3.2020 kello 15 mennessä
Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksia haetaan kaupunginhallitukselta. Avustusta myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille toimintaan, joka tukee ja täydentää palvelutarjontaa edistämällä väestön terveyttä ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti paikallisia yhdistyksiä. Vuoden 2020 avustusten hakuaika päättyy 30.4.2020 klo 15.00.
Työllistämisen kuntalisää myönnetään yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja yksityishenkilöille kiteeläisen työttömän työllistämiseen. Kuntalisää voi hakea jatkuvasti.

Kontiolahden kunnan avustukset
Avustusten hakuaika 2.-31.3. Lisätietoa haettavista avustuksista myös täällä
Yhdistysten ja järjestöjen toiminta-avustus
Avustusta voivat hakea kontiolahtelaiset rekisteröidyt yhdistykset ja järjestöt.
Järjestötalojen ylläpitoon tarkoitetut avustukset
Avustusta voivat hakea kontiolahtelaiset järjestöt tai muut taloja ylläpitävät yhdistykset ja yhteisöt.
Talkooavustus
Avustusta voivat hakea kontiolahtelaiset yhteisöt talkootyönä toteutettaviin hankkeisiin.
Urheiluseuran toiminta-avustus
Avustusta voi hakea rekisteröity urheiluseura tai muu rekisteröity yhdistys kontiolahtelaisiin lapsiin, nuoriin ja/tai aikuisiin kohdentuvan ja Kontiolahdella järjestettävän liikuntatoiminnan osalta.
Liikuntapaikkojen ylläpitoavustus
Avustusta voivat hakea kontiolahtelaiset urheiluseurat ja kyläyhdistykset omistamiensa, lähiliikuntaa mahdollistavien ja kunnan palvelutuotantoa täydentävien, liikuntapaikkojen osalta.
Urheiluseuran vuokra-avustus

Lieksan kaupungin avustukset yhdistyksille ja seuroille
Kaupunginhallitus
myöntää toiminta-, kohde- ja talkooavustuksia kaupungin ja sen kylien elinvoimaa ylläpitävään ja lisäävään toimintaan sekä elinkeinoelämän edistämiseen.
Hyvinvointilautakunta myöntää hyvinvointia tukevia ja edistäviä toiminta- ja kohdeavustuksia liikuntaan, kulttuuriin, nuorisotoimintaan sekä sosiaali- ja terveystoimintaan.
Avustusten hakuaika on 16.3. – 15.4.2020.

Liperin kunnan vuosiavustukset
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöille ja toimintaryhmille myönnettävät avustukset ovat haettavissa 31.3. klo 16.00. asti.

Nurmeksen kaupungin toiminta- ja kohdeavustukset
Toiminta- ja kohdeavustukset kulttuuri-, kylä-, liikunta- ja nuorisotoimintaan ovat haettavissa 24.2.2020 alkaen. Hakemukset on toimitettava keskiviikkoon 15.4.2020 klo 15.00 mennessä. Toiminta-avustus on tarkoitettu vain järjestöjen sääntömääräiseen toimintaan. Kohdeavustuksia voivat hakea yhteisöt, yritykset ja yksityiset kuntalaiset. Avustus on tarkoitettu toimintaryhmien ja yksittäisten kuntalaisten toiminnan tukemiseen ja se voidaan myöntää esim. erilaisten yksittäisten yleisötapahtumien järjestämiseen.

Polvijärven kunnan avustukset yhdistyksille ja seuroille
Sivistyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia polvijärveläisille yhdistyksille ja seuroille. Avustukset vuoden 2020 osalta ovat haettavissa 31.3.2020 klo 15 asti