Kannanotto: Sote-uudistuksen lakeihin saatava selkeät kirjaukset sote-järjestöjen osalta

Hyvinvointiala HALI,  SOSTE ja Kuntaliitto luovuttivat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle yhteisen kannanoton. Järjestöt vaativat, että tuleviin soteuudistuksen lakeihin kirjataan järjestöjen työn hyödyntämisen mahdollistavat perusrakenteet.

HALI:n, SOSTE:n ja Kuntaliiton mukaan jokaisen maakunnan on tunnistettava ja kartoitettava alueensa järjestöt ja niiden tekemä työ. Sen lisäksi jokaisen maakunnan on nimettävä vastuutaho järjestöyhteistyölle ja perustettava virallinen yhteistyöelin maakunnan ja järjestöjen yhteistyölle. Maakuntien on huolehdittava myös siitä, että asukkaat saavat palveluohjauksen yhteydessä tietoa alueen ja asiakkaan kotikunnan järjestölähtöisestä toiminnasta. Myös toimivat yhteiset rakenteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on varmistettava.

Lue kannanotto Sosten sivuilta