Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2019 julkaistu

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja sisältää keskeiset Suomen tilastotiedot hyvinvoinnista ja terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä yksissä kansissa. Käsikirja on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan hallinnossa, kehitystoiminnassa sekä tutkimuksessa työskentelevien käyttöön.

Vuosikirjassa keskeiset sosiaali- ja terveysalan tilastotiedot on ryhmitelty aihealueittain. Tiedot esitetään aikasarjoina ja aikasarjan viimeisen vuoden tieto maakunta- tai sairaanhoitopiirialueluokituksella.

Vuosikirja 2019 tarjoaa yksissä kansissa keskeiset tilastotiedot:
– sosiaali- ja terveysalalta
– kansalaisten elintavoista
– kansalaisten terveyskäyttäytymisestä

Lue lisää ja tutustu vuosikirjaan THL:n sivuilla