Selvitys nuorisotyöstä Suomessa julkaistiin – alan toimijat huolissaan rahoituksesta

Selvitys on laatuaan ensimmäinen, jossa on kartoitettu nuorisoalan nykytilaa ja tulevaisuuden odotuksia niin kuntien ja evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyön kuin nuorisoalan järjestöjenkin näkökulmasta.

Lue lisää Allianssin sivuilta