Nuorten vapaaehtoiskysely kartoittaa nuorten kiinnostusta ja ajatuksia vapaaehtoistyöstä Pohjois-Karjalassa

Kotikartanoyhdistys ry:n sosionomiopiskelijat ovat helmikuun alussa selvittämässä nuorten kiinnostusta ja ajatuksia vapaaehtoistyöstä Pohjois-Karjalan alueella. Tarkoituksena on saada nuorten ääntä kuuluviin vapaaehtoistyötä tarjoaville tahoille. Samalla kerätään nuorten ideoita vapaaehtoistyön kehittämisestä ja nuorten mukaan saamisesta. Kartoitus tapahtuu mobiilikyselyn avulla. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Jos olet itse myös alle 29-vuotias niin mukana olevan linkin kautta voit osallistua kyselyyn su 16.2.2020 mennessä.

Linkki kyselyyn: https://www.kyselynetti.com/s/80c2cc4