Opas ikääntyneille suunnattujen etäkulttuuripalveluiden kehittämiseen julkaistu

Tänään kotona -hankkeessa Helsingissa, Vaasassa ja Tampereella kerättiin tietoa ikääntyneille suunnattujen etäyhteydellä toteutettujen kulttuuripalveluiden kehittämisestä. Hankkeen aikana toteutettiin kymmeniä erilaisia kokeiluja, joissa asiakkaat pääsivät osallistumaan kulttuuriohjelmaan. Hankkeen opit on koottu oppaaseen.

Tutustu oppaaseen

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, eläkeläiset, vanhukset, kulttuuri,