Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan piiri hakee osa-aikaista vapaaehtoistoiminnan kehittäjää

Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan piiri hakee määräaikaiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄJÄÄ PAPERITTOMAT-HANKKEESEEN.

Paperittomat ja Punainen Risti -hankkeen tavoitteena on paperittomien toimintakyvyn ja elämänhallinnan tukeminen vapaaehtoistoiminnan, paperittomien auttamisen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön avulla. Hanke saa avustusta STEA:lta.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjän tehtävänä on paperittomiksi jäävien henkilöiden ohjaus ja tuki, etsivä työ paperittomien tavoittamiseksi, verkostoyhteistyö viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa, vapaaehtoisten rekrytointi, kouluttaminen, ohjaaminen ja tukeminen. Tehtäviin kuuluu myös valtakunnallisen STEA-rahoitteisen hankkeen hallinnointi ja raportointi piirimme osatavoitteiden osalta.

Haku päättyy 14.2.

Lue lisää