OLVI-säätiön avustukset mm. lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan ja kotiseututyöhön haettavana 1.1.-31.3.

  • OLVI-säätiö avustaa
  • lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa,
  • lahjakkaiden nuorten opintoja
  • parantaa jatko-opintojen edellytyksiä,
  • avustaa kotiseututyötä sekä
  • tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin lahjakkaiden nuorten opintoapurahat myönnetään hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin luonnonvarojen käytön ja elintarviketeollisuuden, kala- ja maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

Olvi-säätiöllä on vuosittain kaksi apurahan hakuaikaa:

  • keväthaku 1.1. – 31.3.
  • syyshaku 1.7. – 30.9.

Lisätietoa säätiön sivuilla

Asiasanat

eläkeläiset, lapset, perheet, hyvinvointi, kotiseututyö,