2020


Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan piiri hakee määräaikaiseen työsuhteeseen Joensuun piiritoimistoon vapaaehtoistoiminnan kehittäjää. Vapaaehtoistoiminnan kehittäjän tehtävänä on Punaisen Ristin ensiapuryhmätoiminnan koordinoiminen sekä STEA-rahoitteisen Kaveritaitoja nuorille -hankkeen tehtävät. Ensiapuryhmätoiminnan koordinaattorina toimit vakituisen henkilön opintovapaan sijaisena. Haku päättyy 4.12.2020 Lue lisää


Kaipaatko vinkkejä vapaaehtoisten rekrytointiin, motivointiin tai johtamiseen? Tutustu Kansalaisareena uuteen  verkkojulkaisuun!  Verkkosivuille on koottu paljon hyödyllistä  tietoa ja pohdittavaa sekä käytännön vinkkejä aloittaville vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille ja myös  kokeneemmille vapaaehtoistoiminnan konkareille. Opas Kansalaisareenan verkkosivuilla


  Pyhäselän Oma osuuskunnan kahdesti vuodessa jaettavat avustukset on kohdennettu korkeakouluopiskeluun, mikroyritysten kehittämiseen, liikuntaan, hyväntekeväisyyteen sekä toisen asteen oppilaitosten stipendirahastoon. Hakemuksia voi lähettää jatkuvasti, mutta ne käsitellään keskitetysti kahdesti vuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa. Hakemukset avustuspäätöksiä varten tulee toimittaa kesäkuussa 1.6.2020 Lue lisää…


  Järjestöt mukana muutoksessa – kolmivuotinen hankekokonaisuus päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankekokonaisuuteen kuului 17 maakunnallista ja 7 digitalisaatiota tukevaa hanketta.  Hankkeet tekivät järjestöjen työtä näkyväksi ja loivat yhteistyötä alueen toimijoiden kesken. Hankekokonaisuudessa julkaistiin vuoden 2020 aikana blogeja ajankohtaisista järjestökehittämisen aiheista. Lue lisää…


Joensuun kaupungin kulttuuripalveluilla on haettavana seuraavia avustuksia: Alle 2 000 € kohdeavustusten varahaku ( vuodelle 2020) Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston varahaku Kohdeavustus yli 2 000 euroa (vuodelle 2021) Vuosiavustus kulttuurikeskuksille Taiteilijan työskentelyavustus Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus yli 1 000 euroa Taiteen perusopetuksen avustus Lue lisää…


Joensuun kau­pun­ki pa­nos­taa osal­li­suu­den edis­tä­mi­seen ja ha­kee en­sim­mäis­tä osal­li­suus- ja alue­koor­di­naat­to­ria. Koordinaattorin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kaupungin maaseutuohjelman ja osallisuusohjelman valmistelu sekä koordinointi, asukas- ja kyläyhteisötyö ja järjestöyhteistyön kehittäminen sekä kaupungin osaamisen lisääminen osallisuuden edistämistyössä. Osallisuus ja aluekoordinaattoria haetaan ajalle 2.1.2021–31.12.2022. Lue lisää…


Joensuun KAKE-hankkeen rahoitushaku joensuulaisten kansalaistoimijoiden kehittämishankkeisiin ja tapahtumiin Joensuulaisille kansalaistoimijoille (yhdistykset, osuuskunnat) Toiminta-alueena on Joensuun kantakaupunki. Rahoitusta voi hakea kehittämishankkeita tai tapahtumia varten, joiden toiminnalla tuetaan ja edistetään osallisuutta, työllistymistä, opintojen suorittamista tai työssä pysymistä. Kehittämishankkeet max. 35 000 e, Lue lisää…


Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 2021 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää työtä kotoutumisen edistämiseksi. Vuoden 2021 haussa etsitään pienten yhdistysten maahanmuuttaneiden kotoutumista ja yhteiskunnallista osallistumista edistäviä hankkeita. Haussa painotetaan pieniä yhdistyksiä, joiden toiminta kaipaa vielä Lue lisää…


Haemme toiminnanohjaajaa Joensuun aluetoimistolle. Toiminnanohjaaja toimii alueella lähipalvelujen tuottajana maakunnan nuorisoseuroille. Toiminnanohjaajan tehtäviin kuuluvat erilaiset seuratoiminnan tuen, harrastustoiminnan tuen, viestinnän ja koulutuksen tehtävät sekä opiskelijoiden ohjaaminen. Työntekijä sijoitetaan osaamisensa perusteella myös osaksi jotain valtakunnallista kehittämisverkostoa. Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.1.-31.12.2021. Lue lisää…


Yhteensä: 249