Turvallisia vuosia muistiperheille -opas kokoaa vinkkejä turvalliseen kotona asumiseen

Turvallisia vuosia muistiperheille -oppaassa on vinkkejä turvalliseen kotona asumiseen muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen. Oppaassa kerrotaan. millaisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota muistisairautta sairastavan ihmisen kodissa ja miten turvallisuutta voidaan parantaa.

Oppaan on julkaissut Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.

Tutustu oppaaseen