Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys – Kysely järjestöille

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä taustatietoa Itä-Suomen yliopiston ja Opintokeskus Kansalaisfoorumin kansainvälisen yhteishankkeen suunnittelua varten.

Vastauksia käsitellään anonyymisti ja tulokset julkaistaan vain yhteenvetomuodossa ilman jäljitettävää kytköstä vastaajiin tai heidän edustamiinsa organisaatioihin.
Vastausten avulla suuntaamme hankkeen toimintaa vastaamaan järjestöjen todellisia tarpeita aiheeseen liittyen.

Vastaamiseen menee n. 20 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 15.11. asti.
Linkki kyselyyn: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23922/lomake.html

Kyselyyn liittyen voit ottaa yhteyttä:
Milja Parkkinen
miljapa@uef.fi

Jos kaipaat lisätietoa suunniteltavaan hankkeeseen liittyen, voit ottaa yhteyttä:
Pekka Kinnunen
pekka.kinnunen@kansalaisfoorumi.fi