Kysely nuorille ja nuorille aikuisille erityisen tuen palveluista

Honkalampisäätiön  Perpe-keskuksen vuoden 2019 kehittämistoimintamme alla ovat erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten erityisen tuen palvelut. Toimintojen kohderyhmänä ovat neurokirjon henkilöt ja heidän läheisensä.

Keräämme tietoa siitä, millaisia palveluita ja tuen tarvetta 13–29 –vuotiaille Pohjois-Karjalassa.

Mitä hyötyä kyselystä ja sen tuloksista on?

– kyselyn avulla asiakas itse saa konkreettista tietoa omasta tilanteestaan ja tuen tarpeestaan
– työntekijä saa välittömän tiedon asiakkaan tuen tarpeesta, jos kysely täytetään yhdessä asiakkaan kanssa
– myös asiakkaan itsenäisesti täyttämä kysely tuottaa arvokasta lisätietoa siitä, millaista tuen tarvetta asiakkailla alueellanne ilmenee
– Perpe koostaa kyselyn tulokset työntekijän ja työyhteisön käyttöön: saatte käyttöönne sekä oman että koko Pohjois-Karjalan alueen vastaukset
– voitte hyödyntää tuloksia haluamallanne tavalla paikallisten palveluiden kehittämiseen
– kyselyn tulosten perusteella myös Perpe-keskus voi tuoda maksutonta toimintaa sinne alueelle, missä tarve on
– vastaukset tallentuvat Perpelle nimettöminä, kyselyn tarkoituksena on selvittää laajemman joukon palvelutarpeita

 

Alla on QR-koodi, jonka kautta kyselyyn pääsee vastaamaan. Käytössä on myös seuraava linkki:  www.bit.ly/2GtCwjb

 

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala,