Lapsen ääni -raportti 2019 tuo esiin lasten omia köyhyyskokemuksia

Pelastakaa Lapset ry:n Vuoden 2019 Lapsen ääni –kyselyllä selvitettiin 13-17-vuotiaiden lasten ja nuorten ajatuksia köyhyydestä, työttömyydestä, turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta, eriarvoisuudesta sekä vaikuttamismahdollisuuksista. Kyselyyn vastasi 565 lasta eri puolilta Suomea. Tulokset julkaistiin kahdessa osassa: ensimmäinen osa käsitteli lasten ajatuksia tulevaisuuden Suomesta, lokakuussa julkaistu raportti keskittyy puolestaan lasten köyhyyskokemuksiin ja tulevaisuuden unelmiin.

Lapsen ääni -kyselyn tulokset osoittavat, että perheen taloudellinen tilanne heijastuu lasten unelmiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Vähävaraisten perheiden lapsilla on heikompi usko tulevaisuuteen, ja he kokevat hyvin toimeentulevien perheiden lapsia useammin kiusaamista. Varallisuus heijastuu myös huoleen omasta henkisestä hyvinvoinnista.

Tutustu  raportin tuloksiin