Opas seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä

Nuorten Exit on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa julkaissut Ei seksuaaliselle kaltoinkohtelulle -oppaan. Oppaasta löytyy apua siihen, miten käsitellä teemaa nuorten kanssa ennaltaehkäisevästi sekä siihen, miten toimia, jos kohtaa työssään seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneen nuoren

Opas  on suunnattu ensisijaisesti helsinkiläisille nuorisotyöntekijöille, mutta oppaasta löytyy perustietoa kaikille aiheesta kiinnostuneille  seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisemisestä sekä kaltoinkohtelua kokeneiden nuorten auttamiseksi ja ohjaamiseksi oikean tuen piiriin.