Tuore ISO-raportti: Työikäisten hyvinvoinnissa Itä-Suomen alueella vakavia puutteita

Selvityksessä on tarkasteltu aikuissosiaalityön toimintaympäristöä, hyvinvointia ja sen haasteita ISOn toiminta-alueen maakunnissa. Raportissa kuvataan Itä-Suomen väestöä ja sen kehityssuuntia sekä hyvinvointia väestön työllisyyden, taloudellisten resurssien ja terveydentilan näkökulmista.

Itä-Suomen maakunnissa aikuisväestön sairastavuus on korkea sekä päihde- ja mielenterveysongelmat näkyviä. Nuoret aikuiset pääsevät onneksi keskivertoa paremmin koulutuksen piiriin, mutta sen sijaan koulussa pärjäämisessä ja työllistymisessä on haasteita. Työmarkkinoilla on kohtaanto-ongelmia ja työkyvyssä toivomisen varaa.

Tutustu selvitykseen