Vihreän Veräjän aineistoja ja materiaaleja luontoavusteiseen toimintaan

Vihreä Veräjä tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjä luontoavusteisen toiminnan käynnistämisessä. Vihreä Veräjä on julkaissut monia oppaita ja materiaaleja luontoavusteisen toiminnan käytännön työhön.

luontoavusteisen toiminnan vuosikellot
Eri teemaisia luontotoimintaohjeita vuoden jokaiselle viikolle. Aiheina puutarha- ja maatilatoiminta, luonnonmateriaali kädentaidot, ikääntyneiden luontotoiminta, lasten- ja perheiden luontotoiminta sekä kierrätysmateriaalit.

materiaaleja käytännön työhön
Mm.Kesäeläimet hoivatyön tukena -opas, Lasten kanssa luontoon -opas, luontokokouttamisopas, luonnonmateriaalien keruukalenteri.

materiaaleja vapaaehtoistyöhön
Sivuille on koottu materiaaleja ja linkkejä luontolähtöisen vapaaehtoistyön toteuttamisen tueksi.

Tutustu aineistoihin Veräjän verkkosivuilla

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, lapset, perheet, vapaaehtoistoiminta, luonto, ympäristö, eläkeläiset,