Kuntaliiton opas auttaa edistämään yhdenvertaisuutta

Kuntaliitto on julkaissut oppaan yhdenvertaisuuden edistämiseen. ”Kaikkien kasvojen kunta – opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa” on tarkoitettu kunnan viranhaltijoille, toimihenkilöille ja luottamushenkilöille.

Kunnat ovat keskeisessä asemassa kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja samalla hyvinvoinnin edistämisessä. Yhdenvertaisessa kunnassa kukaan ei joudu toista huonompaan asemaan iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjimätön kunta, jossa kenenkään mikään ominaisuus ei vaikuta palvelujen saatavuuteen, osallisuuteen tai turvalliseen ympäristöön, on parempi kunta jokaiselle.

Lue lisää