Siun säätiön avustushaku sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille 16.9.–6.10.2019

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö – Siun säätiö sr järjestää 16.9.–6.10.2019 avustushaun Siun soten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Myönnettävien avustusten tarkoituksena on tukea Siun soten alueen asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä lasten ja nuorten mielenterveyden ja psykiatrisen hoidon edistämistä. Avustushaku järjestetään tässä muodossa nyt ensimmäistä kertaa.

Avustushaussa avustusta voivat hakea Siun soten alueen (Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden kunnan) sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, kuten yritykset tai järjestöt, mutta myös Siun soten omat toimintayksiköt tai osastot. Avustus voidaan käyttää asiakkaiden terveyttä edistävän ja kuntouttavan toiminnan järjestämiseen, ja siitä aiheutuviin suoriin kuluihin tai vaihtoehtoisesti sitä tukeviin hankintoihin. Yksityishenkilöt eivät voi toimia avustuksen hakijoina.

Lue lisää