Erätauko-menetelmästä työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttamiseen

Sitran Erätauko-menetelmä pyrkii tukemaan kohtaamisia ihmisten välillä. Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Sen avulla voit tuoda ihmisiä eri lähtökohdista tasavertaiseen koh-taamiseen ja merkitykselliseen dialogiin.

Erätauko-toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen.  Erätauko-työkalut ovat kaikkien avoimesti käytettävissä osoitteessa www.eratauko.fi.