Sirkus Supiaisen Pikku KAKE-hankkeen ryhmä tarjoaa oivan mahdollisuuden olla mukana teatterin monipuolisessa maailmassa!

Sirkus Supiaisen Pikku KAKE-hanke tarjoaa oivan mahdollisuuden olla mukana teatterin monipuolisessa maailmassa. Tehtävissä löytyy esim. käsikirjoittamista, ääni- ja valosuunnittelua, lavastusta ja vaikka esiintymistä. Jokainen pääsee tekemään sitä mikä kiinnostaa. Esiintyjäksi tai näyttelijäksi ei tarvitse ryhtyä jos ei koe sitä omakseen.

Ryhmä kokoontuu arkisin klo 9-13 Pilkossa Sirkus Supiaisen tiloissa (Pilkontie 7). KAKE –hankkeen periaatteiden mukaisesti, toiminta on tarkoitettu työttömille/työttömyysuhan alaisille tai työikäisille elämän ulkopuolella oleville.

Lisätietoja saa Rauli Katajavuorelta raulisamuli@gmail.com tai 045 1209383

Työttömien teatteri
Työttömien Teatteri -hankeen lähtökohtana on ehkäistä syrjäytymistä ja sosiaalista pahoinvointia teatteritoiminnan avulla. Työttömien Teatteri -hanke toteutetaan sosiaalisen ja soveltavan teatterin keinoin.

Työttömien Teatterissa toimii arkipäivisin työttömille suunnattu ilmaisupainotteinen työpaja. Työpajalle hakeudutaan kuntouttavan työtoiminnan kautta. Työpajalla voidaan toteuttaa esimerkiksi monimuotoisesti ja osallistujalähtöisesti kokoillan näytelmä tai lyhyempiä esityksiä, nukketeatteria tai vaikka kuunnelma. Lisäksi esityksiä viedään palvelutaloihin, kirjastoihin, radioon ja mahdollisesti pienille kiertueille. Kaikessa Työttömien Teatterin toiminnassa pyritään vahvistamaan osallistujien vuorovaikutustaitoja, toimijuutta, itsetuntemusta ja elämänhallintataitoja erilaisten ilmaisullisten ja toiminnallisten menetelmien avulla. Näytelmät ovat kantaaottavia ja niiden pyrkimyksenä on tuoda osallistujien ääni kuuluviin -osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja aktiivisempaa kansalaisuutta.

Sirkus Supiaisen Työttömien teatteri toteutetaan yhteistyössä Joensuun kaupungin ja Siun Soten kanssa ja on osa Joensuun KAKE 2.0 -hanketta. Hanketta rahoittavat Joensuun kaupunki, Etelä-Savon ELY-keskus sekä Euroopan Sosiaalirahasto.

Lue lisää: Sirkus Supiainen I verkkosivut