Tietosuojatoimiston tietopaketti henkilötietojen käsittelystä yhdistyksissä

Tietosuojatoimiston verkkosivuilla käydään läpi yleisimpiä yhdistystoimintaan liittyviä tietosuojakysymyksiä. Tietosuojaa yhdistystoiminnassa käsitellään laajemmin tietosuojavaltuutetun toimiston julkaisemassa Henkilötietojen käsittely yhdistystoiminnassa -oppaassa.

Lue lisää