Suomalaisten hyvinvointi 2018 -julkaisu tarjoaa kokonaiskuvan väestön elinoloista, hyvinvoinnista, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä

THL:n Suomalaisten hyvinvointi 2018 -teoksen tulosten valossa suomalaisten hyvinvointi on monella mittarilla arvioituna hyvällä tasolla. Myös hyvinvointiyhteiskunnan kannatus on vankka: valtaosa väestöstä luottaa palvelujen ja etenkin terveyspalvelujen toimintaan ja kokee, että järjestelmän rahoituspohjan tulee perustua myös jatkossa ainakin pääosin julkisiin verovaroihin.

Myönteisistä havainnoista huolimatta teoksen päätulos tiivistyy havaintoon pitkittyneistä hyvinvointieroista. Sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot näkyvät laajasti eri ulottuvuuksilla ja ovat kansainvälisestikin tarkasteltuna suuria. Lisäksi eroja havaitaan laajasti muun muassa sukupuolen, etnisen taustan ja alueen mukaan, niin maantieteellisesti kuin paikallisesti eri asuinalueiden välillä.

Tutustu julkaisuun