Töihin Suomeen -hankkeen opas asiakasraatityöhön

Uudenmaan ELY-keskuksen Töihin Suomeen -hankkeessa järjestettiin maahanmuuttajien omakielisten orientaatiojaksojen yhteydessä asiakasraateja .Asiakasraatityöskentelyn pohjalta koostettiin opas Asiakasraadit kehitystyön apuna. Oppaassa otetaan huomioon erityisesti vieraskielisille pidettävien raatien erityispiirteet.

Opas on tarkoitettu käytännön työkaluksi maahanmuuttajapalveluissa työskenteleville tai palveluita kehittäville henkilöille. Opas kuvaa asiakasraadin perustamista, käytännön järjestelyitä sekä raadin tulosten käsittelyä. Oppaassa on mallinnettu kotoutumiskoulutuksen asiakasraati, mutta mallia voidaan hyödyntää muidenkin palveluiden asiakasraatien apuna. Lisäksi opas kertoo asiakkaiden osallistamisen merkityksestä ja hyödyistä.

 Tutustu oppaaseen