Vahvistamosta työvälineitä nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo tarjoaa verkkosivuillaan työvälineitä ja oppaita työvälineitä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Yhteistyössä nuorten parissa toimivbien ammattilaisten kanssa tuotetut materiaalit soveltuvat niin yksilötyöhön kuin työskentelyyn ryhmien kanssa.

Tutustu materiaaleihin Vahvistamon verkkosivuilla