Tilastokeskuksen tuore Suomi lukuina 2019 -julkaisu tiivistää keskeisimmät tilastoluvut Suomesta ja suomalaisista

Uudistunut Suomi-tiedon paketti sisältää tietokokonaisuuksia väestöstä, taloudesta sekä yhteiskunnasta ja ympäristöstä. 60-sivuisessa julkaisussa on muun muassa 64 taulukkoa, 40 tilastokuviota ja 24 infograafia.

Suomi lukuina sisältää Tilastokeskuksen tietojen ohella muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Tullin, Kelan ja Eläketurvakeskuksen tuottamia tilastoja.

Taskutilastot ovat saatavana painettuina kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Taskutilastot löytyvät Tilastokeskuksen verkkosivuilta myös pdf-julkaisuna sekä verkkopalveluna.

Tutustu julkaisuun