Järjestöt hyvinvoinnin, osallisuuden ja kohtaamisen vahvistajina – MIPA-tutkimustulosten yhteenvetoa

Julkaisu  ’ järjestöt hyvinvoinnin, osallisuuden ja kohtaamisen vahvistajana’ tuo tiivistetysti yhteen Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA-tutkimusohjelman neljän vuoden tutkimustuloksia.

Julkaisu jakautuu kolmeen osaan:

1) järjestöjen toimintaa ja vapaaehtoisuutta
2) järjestöjen toimintaan osallistuvien ihmisten hyvinvointia sekä
3) vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä koskeviin tuloksiin ja johtopäätöksiin.

Lopuksi kuvataan lyhyesti tutkimuksen mahdollisia rooleja järjestöjen toiminnan osana.esille mm. vapaaehtois- ja vertaistoiminnan keskeisyyden päihde- ja mielenterveysyhdistysten toiminnassa, järjestöjen tarjoamien kohtaamisten merkityksen osallistujien hyvinvointiin sekä kokemusasiantuntijuuden vahvistuvan mutta vielä osin jännitteisen aseman järjestöjen toiminnassa.

Tutustu julkaisuun

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, mielenterveys, päihteettömyys, päihdetyö, päihteet,