Verkostojohtamisen opas tarjoaa käytännön neuvoja verkostotyöhön ryhtyvälle

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan tiiviisti verkostotyön perusteista sekä annetaan käytännön vinkkejä verkostoissa toimimiseen.

Verkostojohtamisen opas sisältää käytännönläheisiä neuvoja verkostojen toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen, ja sen sisältöä voi soveltaa monenlaiseen työhön. Oppaassa ei käsitellä verkoston hallinnolliseen tai juridiseen puoleen liittyviä asioita, vaan keskitytään ennen kaikkea verkostotoiminnan toiminnalliseen ja yhteisölliseen puoleen.

Lue lisää