Valtakunnallinen Sovari 2018 -kysely: Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö vahvistavat syrjässä olevien nuorten elämäntaitoja

Valtakunnalliseen Sovari 2018 -kyselyyn vastasi 3883 valmentautujaa työpajoilta ja 761 nuorta etsivästä nuorisotyöstä. Kyselyn tulosten mukaan työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä pystytään vastaamaan syrjässä olevien nuorten tarpeisiin. Nuorten syrjäytymiseen puututaan tehokkaasti aikuisten läsnäololla, kohtaamisella ja kannustavalla ohjauksella. Nuoret kokevat, että työpajojen ja etsivän nuorisotyön kautta heillä on mahdollisuus keskustella luotettavan aikuisen kanssa. Yli 90 prosenttia työpajojen ja etsivän nuorisotyön ohjauksessa olleista nuorista on kokenut sosiaalista vahvistumista.

Työpajat ja etsivä nuorisotyö tukevat nuoria monilla elämänalueilla. Etsivän nuorisotyön ohjauksessa olleet nuoret kokevat, että etsivät kannustavat omatoimisuuteen ja tuovat esille vaihtoehtoja, miten voi edetä elämässä. Eniten nuorten kanssa tarjotaan ohjausta muissa palveluissa asiointiin, annetaan keskustelutukea mieltä painavissa asioissa sekä käydään läpi opiskelumahdollisuuksia. Työpajoilla työtehtävät ja toiminta, yhteisöllisyys ja osallisuus sekä työ- ja yksilövalmentajien tuki koetaan kiitettäväksi. Yleisesti nuoret ovat tyytyväisiä etsivältä nuorisotyöntekijältä ja työpajoilta saamaansa tukeen.

Tutustu kyselyn tuloksiin Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen sivuilla