Liikkumisrajoitteisten nuorten määrästä ja elämänlaadusta on saatavilla ensimmäistä kertaa tutkittua tietoa

Ensimmäinen fyysisesti vammaisten nuorten määriä Suomessa selvittävä tutkimus on julkaistu. Invalidiliiton ja THL:n tutkimus tuo uutta tietoa myös näiden nuorten syrjäytymisriskeistä ja elämänlaadusta.

Tulosten mukaan liikkumisrajoitteisilla nuorilla on enemmän riskitekijöitä kuin muilla nuorilla  Vuonna 1987 syntyneistä liikkumisrajoitteisista nuorista vajaa kymmenen prosenttia oli aikuisena syrjäytymisvaarassa, kun muilla nuorilla osuus oli ainoastaan kahden prosentin luokkaa. Kouluterveyskyselyn perusteella liikuntarajoitteisista nuorista koki itsensä kiusatuksi 46 prosenttia, kun muiden nuorien vastaava luku oli vain 18 prosenttia. Liikkumisrajoitteiset nuoret ilmoittivat myös kiusaavansa itse enemmän kuin muut nuoret.

Liikkumisrajoitteiset nuoret kokivat myös huomattavasti useammin sekä varkauksia, väkivallalla uhkailua että fyysistä väkivaltaa. He olivat kokeneet myös seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua huomattavan paljon enemmän kuin muut nuoret.

Tutustu tuloksiin THL:n sivuilla