THL on arvioinut toimeentulotuen Kela-siirron vaikutukset

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. THL on arvioinut muutoksen vaikutuksia muun muassa toimeentulotukea saavien määrään ja tukijaksojen kestoon. Raportti arvioinnista on nyt valmistunut.

Selvityksen mukaan Kelan tietopohja toimeentulotuen käytöstä on laajentunut muutoksen myötä, mikä on parantanut mahdollisuuksia kehittää sosiaaliturvaa. Lisäksi tukeen jo aiemmin liittyneet ongelmat ovat tulleet aiempaa näkyvämmiksi.

Heikoimmin uudistus palveli ikäihmisiä, maahanmuuttajia, mielenterveyskuntoutujia ja päihdeongelmaisia, joille siirtyminen uuteen järjestelmään oli liian monimutkaista.

Parhaimmin uudistus sujui niiden asiakkaiden kannalta, jotka olivat tottuneita etuuksien ja sähköisten palvelujen käyttäjiä.

Kunnissa uudistuksen toivottiin vapauttavan sosiaalityön voimavaroja varsinaiseen sosiaalityöhön. Kovin suurta mullistusta tässä ei kuitenkaan nähty. Sosiaalityössä on edelleen pulaa pätevistä sosiaalityöntekijöistä ja vaikeuksia ottaa käyttöön uusia työtapoja.

Lue lisää