Huomisen kynnyksellä 2019: Eläkeläisjärjestöjen kyselytutkimus 55–84-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

Huomisen kynnyksellä 2019 -kyselytutkimus on Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimeksiannosta toteuttama haastattelu, jossa on selvitetty suomalaisten 55–84-vuotiaiden käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme, luottamusta eläkejärjestelmään ja siihen vaikuttaviin tahoihin sekä suhtautumista eläkeläisjärjestöihin.

Eläkeläisjärjestöjen toiminnan kehittämistarpeita hahmotetaan järjestöihin kohdistettujen odotusten, osallistumishalukkuuden ja onnellisuuteen vaikuttavien tekijöiden kautta. Ensimmäistä kertaa kyselyssä kysyttiin myös älylaitteiden käytöstä.

Tutustu kyselytutkimuksen tuloksiin