Tuore tutkimus: Henkilökohtainen palvelu avainkeino työttömien aktivointipolitiikassa

Palvelujärjestelmä digitalisoituu, mutta vaikeimmin työllistyvät eivät useinkaan voi käyttää sähköisiä palveluja. Pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella olleiden ihmisten palvelutarpeisiin voidaan muutenkin vastata digitaalisilla palveluilla vain rajallisesti. Palvelujärjestelmän digitalisoituessa  henkilökohtaisen palvelun merkitys kasvaa. Se on tärkeää etenkin pitkäaikaistyöttömien tukemisessa.

Helsingin yliopiston, THL:n , Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Kuntoutussäätiön  toteuttaman tutkimuksen perusteella työllistymistä tukevat palvelut tulee sovittaa yhteen nykyistä kiinteämmin.

Lue lisää