Oivallus – Sosiaalisten taitojen työväline ja sanakortit asiakastyön tueksi

Avain säätiön Oivallus-työväline on kehitetty sosiaalisten taitojen itsearvioinnin tueksi ja asiakkaan kanssa käytävän keskustelun apuvälineeksi. Se auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään, mitä sosiaaliset taidot käytännössä tarkoittavat ja herättelee pohtimaan omaa toimintaa ja sen vaikutuksia muihin.

Työvälineen avulla voidaan nostaa esille asiakkaan vahvuuksia. Se auttaa löytämään myös kehittämisen kohteita, joiden kautta voidaan asettaa tavoitteita sosiaalisten taitojen kehittämiseksi. Työväline toimii arviointikeskusteluissa kehityk-sen havainnollistajana.

Oivallus sisältää työvälineen arviointi- ja väittämäkortteja. Korttien käyttö vähentää puhumiseen liittyvää jännitystä ja ilmaisun vaikeutta.  Keskustelun aikana syntyy visuaalinen kuva, joka helpottaa keskustelun kokoamista ja muistamista. Työvälineen avulla voidaan myös nostaa esille asiakkaan vahvuuksia ja kehittämisen kohteita.

Tutustu työvälineen materiaaleihin: